• MEGA-POL

​Şirketimizin 28/11/2018 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı

Şirketimize ait ihtiyaç fazlası makina ve teçhizatın 07/12/2018 tarihinde saat 10.00’da kapalı zarf ihale usulü ile satışına karar verilmiştir. Yapılacak olan bu şatışdan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğine" göre ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir.

İlave Yatırımımızla ilgili Makine Siparişimiz 10.02.2018

İlave yatırımımızla ilgili daha önce duyurmuş olduğumuz makine siparişimiz yurtdışından 10.02.2018 tarihi itibariyle fabrikamıza gelmiştir. Yurtiçinden sipariş ettiğimiz diğer ekipmanların da teslimatları yapılmış ve montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Makineler Aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Deri ve Ayakkabı Fuarı

23-26 Temmuz 2013 tarihinde Ukrayna Kiev de Deri ve Ayakkabı fuarına katıldık.

İlave Yatırımımızla ilgili Makine Siparişimiz

İlave yatırımımızla ilgili daha önce duyurmuş olduğumuz makine siparişimiz yurtdışından 10.08.2012 tarihi itibariyle fabrikamıza gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında

Şirketimiz 30.06.2012 tarihinde yayınlanan "İş sağlığı ve güvenliği kanunu" nun gerekli kıldığı hususlar konusunda personelin eğitimleri şirket bünyesinde verilmiş ve periyodik olarak verilmeye devam edecektir.

Müşteri İlişkileri

Mevcut müşterilerine ilaveten İtalya, Ukrayna,Rusya da yeni müşterileri ile temasları memnuniyet verici seviyeler de devam etmektedir.